مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

  

 

وضعیت طرح

عنوان طرح

همکاران

مجری/ مجریان

اتمام یافته

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه ای اثر بخشی کلرامفنیکل با سه نوع آنتی بیوتیک مصرفی شایع بر روی جرم های استافیلوکوک کوآگولاز مثبت، منفی و اشرشیاکولی باسیل

سیدحمید مدنی , ماندانا افشاریان , منصور رضایی، نسترن مرادی

 

دکتر کیقباد قدیری، دکتر امیر جلالی

اتمام یافته

بررسی یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی مننژیت کودکان در کرمانشاه

اکرم سلیمانی , مریم عمیقی , حمزه حسنی

دکتر کیقباد قدیری، دکتر علیشا اکیا

اتمام یافته

تعیین هزینه های مستقیم درمانی و غیر درمانی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد در سال 1391

محمد محبوبی

دکتر امیر جلالی

اتمام یافته

بررسی علل عود درمصرف کنندگان مواد مخدر شهر کرمانشاه درسال 89

 

دکتر امیر جلالی، تورج احمدی جویباری

اتمام یافته

مقایسه آزمایش چسبندگی و تجمع لکوسیتی در خون و مایع مغزی نخاعی در افتراق مننژیت باکتریایی از غیر باکتریایی(85-87)

سید حمید مدنی، ماندانا افشاریان، منصور رضایی، نسترن مرادی

دکتر کیقباد قدیری، دکتر امیر جلالی

اتمام یافته

متاآنالیز مقایسه درمان کمکی دگزامتازون و گلیسرول در بهبود پیامد بالینی مننژیت باکتریال

فیض اله منصوری، بابک صیاد، کیقباد قدیری، فرید نجفی، منصور رضایی الهام ترکاشوند

 

دکتر سیاوش وزیری

اتمام یافته

متا آنالیزمیزان کارایی (گیرنده آغازگر تیپ 1بر روی سلولهای میلوئیدی) در افتراق علل عفونی وغیر عفونی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک

آسیه فهیمی، بابک صیاد، منصور رضایی، علیرضا جهانبخش، ماندانا افشاریان، افشین صفری

 

دکتر سیاوش وزیری

اتمام یافته

متا آنالیزمقایسه نوراپی نفرین ودوپامین درپیشگیری از اختلال عملکرد کلیوی دربیماران مبتلا به شوک سپتیک

 

دکتر سیاوش وزیری، دکتر کیقباد قدیری

اتمام یافته

بررسی شیوع ژیاردیازیس و عوامل مرتبط با آن در کودکان مهدکودک های شهر کرمانشاه (1389)

منصور رضایی ، سید حمید مدنی، ابراهیم شریفی، ثریا میرزایی، فاطمه گرائی

 

آسیه فهیمی، کیقباد قدیری

اتمام یافته

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه کودکان دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

 

کیقباد قدیری، آسیه فهیمی

اتمام یافته

1.       طراحی نرم افزار هوشمند مراقبتهای HIV/AIDS

 

 

دکتر سیاوش وزیری، علیرضا سالکی

منتور/ اتمام یافته

بررسی اپیدمیولوژیکی موارد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در شهرستان کرمانشاه در سال 1388

لیدا خدادادی

کیقباد قدیری

 

بررسی مقایسه ای کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس درهنگام بستری وترخیص کودکان بستری دربیمارستان امام رضا(ع)

 

کیقباد قدیری

در دست اجرا

بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان بستری شده به علت ترومای مغزی در بخش مراقبت های ویژه اطفال بیمارستان امام رضا وارتباط آن با پیامد بیماری در سال 87-93

رضا فتاحیان، منصور رضایی

دکتر کیقباد قدیری ، عیسی خالدی

اتمام یافته

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد بستری شده و عوامل موثر بر مرگ و میر آن ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای

منصور رضایی ، یوسف پورحسام، جواد محمدی، مریم جنت المکان

دکتر کیقباد قدیری

اتمام یافته

بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزیدگی مار و عقرب در استان کرمانشاه در طی سالهای 94-1390

افشار شامحمدی، حسین بیگلری، محمدرضا بیات، یونس مراتی

کیقباد قدیری

در دست اجرا

بررسی فراوانی و علائم واژینیت های تریکومونایی، کاندیدایی و باکتریایی در مراجعین به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1394

 

مهسا فلاحی، علیشا اکیا، علی میکائیلی

یزدان حمزوی

پایان یافته

بررسی مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی به فلئوروکینولونها در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 92-1391

اعظم الهی، کیقباد قدیری

علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی فراوانی ژن های مقاومت به کینولون ها و موتاسیون های مرتبط در جدایه های اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای دامنه گسترده از شهرکرمانشاه در سال

رویا چگنه لرستانی

علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی فراوانی ژنهای بتالاکتاماز طیف گسترده CTX-M2, CTX-M8 , CTX-M25 در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در کرمانشاه

کیقباد قدیری، اعظم الهی

منصور رضایی، علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به سپتی سمی بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 94-

سوده شهسواری

کیقباد قدیری

پایان یافته

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به آنفلوانزا تحت درمان با Oseltamivir درشهرستان کرمانشاه طی سالهای94-

محمدامیر کرانی، سوده شهسواری

دکتر کیقباد قدیری

در دست اجرا

بررسی شیوع عوارض ناشی از واکسیناسیون ثبت شده در مرکز بهداشت استان کرمانشاه در کودکان و نوزادان شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1390-1395

روژین رادمهر، افشار شاه محمدی

کیقباد قدیری

 

بررسی نقش موتاسیون در DNA gyrase و توپوایزومرازIV در مقاومت به فلوروکینولون ها درجدایه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 1392

کیقباد قدیری، اعظم الهی، رویا چگنه لرستانی

علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی فراوانی عفونت انتروویروسها در نمونه های آسپتیک مایع نخاع بیماران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال2-1391

فرهاد بابایی، رویا چگنه لرستانی، اعظم الهی

دکتر علیشا اکیا  ، کیقباد قدیری

اتمام یافته

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماریهای کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در طی سال 95-1394

مهدی گراوندی، منصور رضایی

دکتر کیقباد قدیری

در دست اجرا

بررسی فراوانی اسپوندیلیت بروسلایی و خصوصیات بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

علیرضا فرخی، افشار شاه محدی، آرمان محمدی

دکتر بابک صیاد

در دست اجرا

بررسی سیمای اپیدمیولوژِیک کودکان زیر 18 سال در تماس با بیماران سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 95-1390

افشار شامحمدی، محسن پیرویسی، حسین بیگلری

دکتر کیقباد قدیری

اتمام یافته

1.       بررسی سیمای اپیدمیولوژیک کودکان در معرض تماس با بیماران سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 90 تا 94

 

افشار شاه محمدی

محسن پیر ویسی

حسین بیگلری

دکتر کیقباد قدیری

اتمام یافته

بررسی نقش موتاسیون در DNA gyrase و توپوایزومرازIV در مقاومت به فلوروکینولون ها درجدایه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 1392

کیقباد قدیری، رویا چگنه لرستانی، اعظم الهی

دکتر علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی فراوانی و نقش پمپ های برون ریزAcrAB در مقاومت به فلوروکینولون ها در میان ایزوله های اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده از مراکز پزشکی کرمانشاه

کیقباد قدیری، رویا چگنه لرستانی، اعظم الهی

علیشا اکیا

در دست اجرا

بررسی ارتباط ژن های بتالاکتاماز AmpC با مقاومت چند دارویی در ایزوله های انتروباکتریاسه در شهر کرمانشاه

یزدان حمزوی، رویا چگنه لرستانی

علیشا اکیا

پایان یافته

بررسی فراوانی اینتگرون کلاس I و II در جدایه های اشریشیا کلی و سیتروباکتر دارای مقاومت دارویی چند گانه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 1392

کیقباد قدیری، رویا چگنه لرستانی، اعظم الهی

علیشا اکیا

پایان یافته

 

بررسی فراوانی ژن های بتالاکتاماز AmpC (MOXM، CITM، DHAM، ACCM، EBCM و FOXM) در ایزوله های بالینی اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه و سیتروباکتر در شهر کرمانشاه

کیقباد قدیری، اعظم الهی، رویا چگنه لرستانی

علیشا اکیا