لوگوی مرکز

معرفی

با توجه به شیوع و میزان خطر بالای بیماریهای عفونی در استان کرمانشاه، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه راه اندازی شده است. این مرکز حاصل ادغام سه مرکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی، مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و مرکز تحقیقات گوارش و کبد) میباشد. موافقت اصولی مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی در سال 91 و موافقت اصولی دو مرکز گوارش و کبد و بیماری های کبد در سال 93 اخذ شده است. گسترش پژوهش های با کاربرد بالینی در راستای شناخت اتیولوژی، کنترل و پیشگیری از بیماریهای عفونی از اهداف این مرکز میباشد.

تاریخچه:

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی   در نیمه اول سال 1391 و با کسب موافقت اصولی  در تاریخ 17/4/1391 فعالیت خود را در بیمارستان امام رضا (ع) آغاز نمود.

کلینیک بیماریهای کبد و هپاتیت در ابتدا در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در تاریخ 26/5/82 شروع به فعالیت نمود. پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای کبد و هپاتیت در سطح کشور و فراهم شدن امکانات و تسهیلات لازم اساسنامه کلینیک در تاریخ 24/4/83 به تصویب رسید و این مرکز رسما" کار خود را آغاز کرد. در مورخه 6 اردیبهشت ماه 1385 شورای پژوهشی دانشگاه با تصویب کلینیک به عنوان مرکز تحقیقات بیماری های کبد و هپاتیت درون دانشگاهی موافقت نمودند. و سپس در سال 1393 با موافقت شورای پژوهشی به مرکز  تحقیقات بیماریهای کبد تغییر نام پیدا کرد. م

رکز تحقیقات گوارش و کبد نیز در سال 1393 مجوز اصولی خود را اخذ نمود.

به منظور بهره وری و هم افزایی فعالیت های مراکز تحقیقاتی در راستای ارتقاء و مشارکت اعضای هیات علمی، در جلسه کمیسیون تأسیس واحدهای تحقیقاتی مورخ 13 تیر1397 با ادغام سه مرکز فوق تحت عنوان «مرکز تحقیقات بیماری های عفونی» موافقت شد و هم اکنون این مرکز در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه اهداف خود را پی میگیرد.

اهداف:

-گسترش دانش در زمینه های مختلف اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان و پژوهش های مرتبط با فعالیت مرکز و انجام تحقیقات

- انجام پژوهش های مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش در زمینه های مرتبط و کمک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این زمینه

- ایجاد زمینه های لازم برای همکاری بین گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه

-مشاوره به دانشجویان پزشکی و سایر رشته ها درخصوص طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه ها

-ترغیب پژوهشگران وجلب مشارکت محققین علاقمند

- برگزاری کارگاها، همایش ها وسمینارهای مرتبط با بیماریهای عفونی

استراتژی:

بررسی اپیدمیولوژی، انواع، علل  و راهکارهای پیشگیری و درمان مناسب  بیماریهای عفونی